Ikhtiyar, taqat aur daulat milne par log badaltey nahin balkey be-naqaab ho jatey hein
Hazrat Ali(AS)
Photo Gallery